"En mediation tager få timer.
En retssag løber ofte over flere år"

Honorar

Prisen for en mediation varierer alt efter sagstype og omfang.

Honoraret ligger ofte på mellem kr. 7.500,- og 25.000,- (plus omkostninger til transport og logi, såfremt mediationen finder sted udenfor Storkøbenhavn).

Kontakt mig gerne for en drøftelse og et tilbud på mediation

files