"En mediation tager få timer.
En retssag løber ofte over flere år"

Hvad er mediation?

graf

Stor bild

Mediation er mægling og forhandling mellem parter i en konflikt. Konflikten kan f.eks. være mellem virksomheder, mellem virksomheder og medarbejder, mellem naboer eller ægtefæller.

Mediation anvendes i stigende omfang af virksomheder og private.

Ved mediation er konfliktløsning, i modsætning til en traditionel retssag eller voldgiftssag, alene baseret på forhandling med parterne i fokus. Der gælder ingen processuelle regler som ved retssager og voldgiftssager. Selvom en retssag er påbegyndt, kan retten foreslå at en løsning søges via mediation. Så kaldes det retsmægling.

En mediator hjælper parterne med at afdække holdninger, drøfte individuelle behov og fælles interesser, sådan at parterne ud fra det kan finde en fælles løsning og aftale. Med mediation som forhandlingsmodel undgår parterne ofte en langvarig retssag eller voldgiftssag.

Parternes advokater medvirker ofte i mediationer/retsmæglinger. Erfaringer fra retsmægling er, at der indgås aftale i ca. 70% af de sager, der medieres.

I øvrigt henviser jeg til den meget informative og udførlige information om mediation og mediationsforløb hos MEDIATOR ADVOKATER på: www.mediatoradvokater.dk