"En mediation tager få timer.
En retssag løber ofte over flere år"

Links

Medieatoradvokaternes informative hjemmeside
Domstolsstyrelsen - generelt om retsmægling
Domstolsstyrelsen - om erhvervsmediation
Voldgiftinstituttets regler om mediation